atarionline.pl MAD-Pascal - Początki - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  O coś takiego mi chyba szło ;) Napisałem tak na szybko i działa.

  program pointerTest;
  uses crt, graph;

  type TChessman = array[0..56] of byte;

  const
  {* White square, invert Black square *}
  WHITE_SQUARE : TChessman = (
  $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$ff
  );

  {* White pawn on black, invert Black pawn on white *}
  PAWN_SE : TChessman = ( $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$18,$00,$00,$3C,$00,$00,$3C,$00,$00,$18,$00,$00,$3C,$00,$00,$7E,$00,$00,$7E,$00,$00,$3C,$00,$00,$18,$00,$00,$18,$00,$00,$3C,$00,$00,$3C,$00,$01,$FF,$80,$01,$FF,$80
  );

  var chessboard : array[0..2] of word = (
  @WHITE_SQUARE, @PAWN_SE, @WHITE_SQUARE
  );
  i0b, color : byte;
  bmpAdr, tmpBmpAdr : word;

  procedure renderChessman(var chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  tempY : word;
  begin
  tempY := (y * 760) + 40;
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 1 + (x * 3);
  for i0b := 0 to 18 do begin
  poke(tmpBmpAdr + tempY, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + tempY + 1, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + tempY + 2, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  Inc(tempY, 40);
  end;
  end;

  begin
  InitGraph(8);
  bmpAdr := dpeek(88);
  SetColor(1);
  color := 2;
  SetBKColor(color);
  TextBackground(color);

  for i0b := 0 to 2 do begin
  renderChessman(chessboard[i0b], 4, i0b, 0);
  writeln(chessboard[i0b]);
  end;

  ReadKey;
  end.

  Teraz to usprawnię / skrócę i zastąpię stary kod :)
  • 2: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  Niby kod bardziej zwięzły ale chyba przerzucanie się WORD-ami sporo kosztuje.

  procedure renderChessman(var chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  tempY : word;
  begin
  tempY := (y * 760) + 40;
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 1 + (x * 3);
  for i0b := 0 to 18 do begin
  poke(tmpBmpAdr + tempY, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + tempY + 1, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + tempY + 2, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  Inc(tempY, 40);
  end;
  end;

  procedure drawBoard;
  var i0b, i1b : byte;
  invert, piece : byte;
  begin
  drawRectangle;
  piece := 0;
  for i1b := 0 to 7 do begin
  for i0b := 0 to 7 do begin
  if (odd(i0b + i1b)) then invert := 0 else invert := $ff;
  if ((i1b > 1) and (i1b < 6)) then invert := not invert;
  renderChessman(CHESSBOARD[piece], i0b, i1b, invert);
  Inc(piece);
  end;
  end;
  end;

  Z 17 tików zrobiło się 27 :(

  Jaki się wybredny zrobiłem, jeszcze 2 dni temu 110 mnie urządzało a teraz 27 wydaje mi się wiecznością :D
  • 3: CommentAuthortebe
  • CommentTime15 Nov 2019
   
  trochę szybciej
  procedure renderChessman(var chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  tempY : word;
  begin
  tempY := (y * 760) + 40;
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 1 + (x * 3) + tempY;
  for i0b := 0 to 18 do begin
  poke(tmpBmpAdr, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + 1, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + 2, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);

  Inc(tmpBmpAdr, 40);
  end;
  end;
  • 4: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe faktycznie ;) muszę przestać pisać po nocach bo mi umykają takie rzeczy :D

  Ta poprawka oszczędza 3 tiki.

  Postaram się zrobić tak by się nie przerzucać całym WORD-em.

  Starszy kod dzięki zaoszczędzeniu tych trzech dodawań też przyspieszył i zszedł z rysowaniem z 17 do 14 ;)
  • 5: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  Mission accomplished! :D

  W starym kodzie jak chessman był tablicą to var przyspieszało sprawę.

  procedure renderChessman(var chessman: TChessman; x, y, invert: byte);

  Teraz gdy stał się typem word i przekazywał wartość wskaźnika do odpowiedniej tablicy to var robiło duży narzut.

  Prawidłowe jest teraz:

  procedure renderChessman(chessman: word; x, y, invert: byte);

  Pamięć jaka poszła na przygotowanie tablicy CHESSBOARD składającej się z 33 elementów typu word na pewno jest mniejsza niż ta którą wcześniej zajmował zawiły kod rysowania planszy w pozycji wyjściowej.

  Znów mam 14 tików a kod znacznie krótszy i bardziej elegancki :)

  procedure renderChessman(chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  begin
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 1 + (x * 3) + (y * 760) + 40;
  for i0b := 0 to 18 do begin
  poke(tmpBmpAdr, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + 1, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  poke(tmpBmpAdr + 2, peek(chessman) xor invert);
  Inc(chessman);
  Inc(tmpBmpAdr, 40);
  end;
  end;

  procedure drawRectangle;
  var i0b : byte;
  y : word ;
  begin
  y := 0;
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 25;
  for i0b := 0 to 153 do begin
  poke(bmpAdr + y, %00000001);
  poke(tmpBmpAdr + y, %10000000);
  Inc(y, 40);
  end;
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 6120; // 19*8*40 + 40
  for i0b := 1 to 24 do begin
  poke(bmpAdr + i0b, $ff);
  poke(tmpBmpAdr + i0b, $ff);
  end;
  end;

  procedure drawBoard;
  var i0b, i1b : byte;
  invert, chessman : byte;
  begin
  drawRectangle;
  chessman := 1;
  for i1b := 0 to 7 do begin
  for i0b := 0 to 7 do begin
  if (Odd(i0b + i1b)) then invert := 0 else invert := $ff;
  if ((i1b > 1) and (i1b < 6)) then begin
  renderChessman(CHESSBOARD[0], i0b, i1b, not invert);
  end else begin
  renderChessman(CHESSBOARD[chessman], i0b, i1b, invert);
  Inc(chessman);
  end;
  end;
  end;
  end;

  Rysuję szachownicę szybciej od Colossus 3.0! Nigdy bym nie przypuszczał, że tak będzie :D

  Komplet w załączniku. Oczywiście serwer pododawał swoje '2' do nazwy.
  • 6: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe czy z tym komunikatem jaki mam podczas kompilacji powinienem coś zrobić po swojej stronie?

  pieces.inc (81) Warning: Range check error while evaluating constants (8192 must be between 0 and 65535)
  • 7: CommentAuthortebe
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  kompilator nie powinien się tutaj czepiać, wymaga to poprawy

  tmpBmpAdr := bmpAdr + (x * 3) + (y * 760) + 40 + 1;


  krótszy, szybszy kod :)
  • 8: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe akurat tego skrótu nie rozumiem ;)

  //old
  tmpBmpAdr := bmpAdr + 1 + (x * 3) + (y * 760) + 40;

  //new
  tmpBmpAdr := bmpAdr + (x * 3) + (y * 760) + 40 + 1;


  A na czym polega różnica? W tym jak to działa pod spodem?

  Tak przy okazji dla mniej wtajemniczonych. To +1 jest po to by szachownica była w ramce, i jak będę animował to by przerysowanie pola nie zamalowało ramki.
  • 9: CommentAuthortebe
  • CommentTime15 Nov 2019
   
  pogrupowanie operacji wpływa na optymalizację kodu, dwie operacje dodawania (+1 ; +40) zostają zastąpione jedną (+41)

  jeszcze szybciej
  procedure renderChessman(chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  p : PChar;
  begin
  p := pointer(bmpAdr + (x * 3) + (y * 760) + 40 + 1);

  for i0b := 0 to 18 do begin
  p[0]:= chr(peek(chessman) xor invert); inc(chessman);
  p[1]:= chr(peek(chessman) xor invert); inc(chessman);
  p[2]:= chr(peek(chessman) xor invert); inc(chessman);

  Inc(p, 40);
  end;
  end;
  • 10: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe dzięki, to cenna informacja do zanotowania :)

  No ale czy ten PChar to nie jest pieśń przyszłości? Nie kompiluje się na razie ;)

  A tak przy okazji kolega @urborg zrobił nowy zestaw bierek, według mnie wyglądają rewelacyjnie i już nie jestem plagiatorem CC3 :D
  • 11: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  Aaaaa.... O to chodziło :D Jest szybciej ;)

  procedure renderChessman(chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  p : ^char;
  begin
  p := pointer(bmpAdr + (x * 3) + (y * 760) + 40 + 1);
  for i0b := 0 to 18 do begin
  p[0]:= chr(peek(chessman) xor invert); Inc(chessman);
  p[1]:= chr(peek(chessman) xor invert); Inc(chessman);
  p[2]:= chr(peek(chessman) xor invert); Inc(chessman);
  Inc(p, 40);
  end;
  end;

  Pamiętałem, że pisałeś coś takiego:

  tebe:

  w nowej wersji MP będzie PChar, nie ma ograniczeń STRING-a

  Ale jeszcze nie ma ;)

  Korzystając z tej podpowiedzi przerobiłem kod na:

  procedure renderChessman(chessman: word; x, y, invert: byte);
  var i0b : byte;
  p : ^byte;
  begin
  p := pointer(bmpAdr + (x * 3) + (y * 760) + 40 + 1);
  for i0b := 0 to 18 do begin
  p[0]:= peek(chessman) xor invert; Inc(chessman);
  p[1]:= peek(chessman) xor invert; Inc(chessman);
  p[2]:= peek(chessman) xor invert; Inc(chessman);
  Inc(p, 40);
  end;
  end;

  procedure drawRectangle;
  var i0b : byte;
  p1, p2 : ^byte;
  begin
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 25);
  for i0b := 0 to 153 do begin
  p1[0]:= %00000001; Inc(p1, 40);
  p2[0]:= %10000000; Inc(p2, 40);
  end;
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 6120); // 19*8*40 + 40
  for i0b := 1 to 24 do begin
  p1[i0b] := $ff;
  p2[i0b] := $ff;
  end;
  end;


  Świetny pomysł!
  • 12: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe a tak z ciekawości, na czuja - jak bym umiał napisać to efektywnie w czystym asm (załóżmy przez chwilę, że mam takie umiejętności jak Ty) to o ile by się zmniejszył memory footprint i do ilu tików mógłbym jeszcze zejść? Oczywiście pytam o szacunki.

  Interesuje mnie to bo moja szachownica naprawdę rysuje się szybciej niż ta z CC3 a przecież ta z Colossusa jest w czystym ASM. Efekt w MP przeszedł moje najśmielsze oczekiwania ;)

  -----------------------------------------------------------

  EDIT: zrobiłem ten test ->link<-

  System     UCSD version  Time (sec)
  ------ ------------ ----------

  Sage II IV.1 57 (68000 at 8 MHz)
  WD uEngine III.0 59 (fillchar is so slow on uE)

  LSI-11/23 IV.01 92-122 (depends on memory speed)
  LSI-11/23 II.0 105 (98 seconds under IV.01)
  LSI-11/23 IV.1 107 (non-extended memory)
  LSI-11/23 IV.1 128 (extended memory)

  NEC APC IV.1 144 8086 at 4.9 Mhz extended memory

  JONOS IV.03 ? 162 (pretty good for a 4 MHz Z-80A)
  NorthStar I.5 183 (Z-80 at 4 MHz)
  OSI C8P-DF II.0 ? 197 (6502 at 2 MHz)
  H-89 II.0 200 (4 MHz Z-80A)
  LSI-11/2 IV.0 202
  IBM PC IV.03 203 (4.77 MHz 8088)
  LSI-11/2 II.0 220

  Apple ][ II.1 390 (1 MHz 6502)
  H-89 II.0 455 (2 MHz Z-80)

  Mi wyszło ~22 sek. Wynik powala! :D Kompilator @tebe musi być najwyższej klasy! :) Na emulatorze może jest dostęp do pamięci szybszy? Ktoś ma możliwość puścić to na real Atari?
  • 13:
    
   CommentAuthorbocianu
  • CommentTime15 Nov 2019
   
  Kompilator @tebe musi być najwyższej klasy!


  potwierdzam :)
  i nadal jest rozwijany!
  • 14: CommentAuthortebe
  • CommentTime15 Nov 2019
   
  kompilator generuje plik A65, który jest listingiem w ASM
  można dokonać dalej idących optymalizacji na jego podstawie
  • 15: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime15 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe jeszcze trzeba umieć :D Dla mnie większość tego pliku to wciąż czarna magia :D

  Mój ostatni kontakt z mnemonikami to jak 3 lata temu przechodziłem TIS-100 ->link<-

  • 16:
    
   CommentAuthorbocianu
  • CommentTime16 Nov 2019
   
  Och tis-100 jest świetny.
  Zabrał mi kilkanaście godzin życia :)
  Muszę kiedyś do niego wrócić, bo pamiętam że nie rozwiązałem wszystkich.
  • 17: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Nov 2019
   
  @bocianu dzięki, że źródła zamieszczasz "Mister Hoppe" pomógł mi parę razy :D
  • 18:
    
   CommentAuthorbocianu
  • CommentTime16 Nov 2019
   
  No właśnie po to zamieszczam :)
  Cieszę się, że się przydają.
  • 19: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  Jako, że szachy które planuję pisać działają w trybie 8 i nie chciałem (bo nie umiem) pisać obsługi przerwań by mieszać tryby graficzne to potrzebowałem czegoś do pisania po ekranie.

  Poniżej kod, który można łatwo przerobić na w pełni 80 kolumnowy wyświetlacz :)

  Jak zawsze praktyków proszę o krytykę, nie masterowałem tego kodu jakoś bardzo, starałem się wyważyć między rzeczami które robię w pętli a tymi które warto z ręki powtórzyć kosztem zajętej pamięci (tak to sobie wyobrażam).

  Nie sprawdzam ilości wierszy, także pisanie po za 38 wiersz może wywalić maszynę ;)

  Docelowo ten kod będzie mi wyświetlał obok szachownicy zapis partii.

  program EightyColumnMode;

  uses crt, graph;

  type TForBitChar = array[0..4] of byte;

  const
  CHAR_A : TForBitChar = (
  %1110,%1010,%1110,%1010,%1010
  );
  CHAR_B : TForBitChar = (
  %1100,%1010,%1110,%1010,%1110
  );

  CHAR_C : TForBitChar = (
  %1110,%1000,%1000,%1000,%1110
  );
  CHAR_D : TForBitChar = (
  %1100,%1010,%1010,%1010,%1100
  );
  CHAR_E : TForBitChar = (
  %1110,%1000,%1110,%1000,%1110
  );
  CHAR_F : TForBitChar = (
  %1110,%1000,%1110,%1000,%1000
  );
  CHAR_G : TForBitChar = (
  %1110,%1000,%1010,%1010,%1110
  );
  CHAR_H : TForBitChar = (
  %1010,%1010,%1110,%1010,%1010
  );
  CHAR_SPACE : TForBitChar = (
  %0000,%0000,%0000,%0000,%0000
  );
  FOR_BIT_CHARS : array[0..7] of word = (
  CHAR_A,CHAR_B,CHAR_C,CHAR_D,CHAR_E,CHAR_F,CHAR_G,CHAR_H
  );

  var
  ba, tba : word;
  col, row, i0b, left : byte;
  pressedKey : byte;
  charToDraw : word;

  begin
  // There are 192 rows of 320 dots in the full screen mode.
  InitGraph(8);
  ba := dpeek(88);
  tba := ba - 1;
  SetColor(1);

  col := 1;
  row := 1;

  WriteLn('Start typing a,b,c,d,e,f,g ...');

  repeat
  pressedKey := Ord(ReadKey) - 97;
  charToDraw := FOR_BIT_CHARS[pressedKey];

  WriteLn(pressedKey, ' --> ', pressedKey);

  if ((pressedKey >= 0) and (pressedKey < 8)) then begin
  if (Odd(col)) then begin
  Inc(tba);
  left := 4;
  end else left := 0;
  for i0b := 0 to 4 do begin
  poke(tba, peek(tba) or peek(charToDraw) shl left);
  Inc(charToDraw);
  Inc(tba, 40);
  end;
  Dec(tba, 200);
  Inc(col);
  if (col = 81) then begin
  Inc(tba, 200);
  Inc(row);
  col := 1;
  end;
  end;
  until false;
  end.
  • 20: CommentAuthorsun
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  Ja zmotałem coś takiego jakiś czas temu. Nie jest o piękny kod niestety ;)

  procedure Print80(x,y:word;s:String);overload;
  var
  adr,tmp: ^byte;
  tl : byte;
  chara: ^byte;
  charindex : byte;
  posindex : byte;
  xx : byte;
  ch : byte;
  d : byte;
  ekr: byte;
  inv: byte;
  begin
  // s := Atascii2Antic(s);
  inv := 0;
  // oblicz adres startowy
  posindex := not (x and 1);
  adr:=pointer(VIDEO_RAM_ADDRESS+ypos[y]+ (x div 2));
  // dlugosc stringa
  tl := length(s);
  // petla po stringu
  charindex := 1;
  // posindex := 1;
  // posindex wg x, zeby obsluzyc start od drugiej polowki bajtu.

  repeat
  // adres tmp
  tmp := adr;
  // adres znaku w zestawie
  if (s[charindex]='~') then
  begin
  inc(charindex,1);
  inv := not inv;
  end;
  chara := pointer(CHARSET_ADDRESS + Atascii2Antic(byte(s[charindex]))*8);
  // 8 linii znaku
  xx := 0;
  repeat
  // skopiuj 1 linię znaku (bajt)
  move(chara,@ch,1);
  d := ch;
  // jesli znaki sa juz 4 bitowe, nie roluj
  // d := ch and %11000000;
  // d := d or (ch shl 1 and %01100000);
  // d := d or (ch shl 2 and %00110000);
  // d := d or (ch shl 3 and %00010000);

  // inwers (ale tylko na polowie znaku)
  if (inv <> 0) then
  begin
  d := d xor %11110000;
  d := d and %11110000;
  end;

  //bajt ekranu do ekr
  move(tmp,@ekr,1);
  //jesli to druga polowa znaku, przekrec go w prawo
  if (posindex and 1) = 0 then d := d shr 4;
  //oruj ze znakiem
  ekr := ekr or d;
  // przepisz na ekran
  move(@ekr,tmp,1);
  // nowa linia ekranu
  inc(tmp,stp);
  // nowy bajt znaku
  inc(chara,1);
  inc(xx,1);
  until (xx>7);
  // nastepna pozycja znaku
  if ((posindex and 1) = 0) then inc(adr,1);
  inc(posindex,1);
  inc(charindex,1);
  until (charindex>tl);
  end;
  • 21: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  @sun chętnie obadam :)

  EDIT:
  No fajnie, coś z tego kodu jednak podpatrzę dla siebie :)
  • 22: CommentAuthormono
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  Skoro definicje znaków i tak zajmują bajt, to zduplikuj kształt w młodszej i starszej połówce bajtu. A potem zależnie czy będziesz malował w parzystej lub nieparzystej kolumne rób tylko AND $F0 lub AND $0F na takim kształcie i wypluwaj na ekran z OR-em. Możliwe, że będzie szybciej niż przy SHL. W asm taka sztuczka przyspiesza malowanie.
  • 23: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  @mono sprawdzę ten pomysł :) Obadam.

  EDIT: znakomita idea, wdrażam :)

  Na tyle na ile to rozumiem ten AND faktycznie da szybszy kod.

  Proponowane przez @mono rozwiązanie jest bardziej eleganckie od mojego:

  program EightyColumnMode;

  uses crt, graph;

  type TForBitChar = array[0..4] of byte;

  const
  CHAR_A : TForBitChar = (
  %11101110,%10101010,%11101110,%10101010,%10101010
  );
  CHAR_B : TForBitChar = (
  %11001100,%10101010,%11101110,%10101010,%11101110
  );
  CHAR_C : TForBitChar = (
  %11101110,%10001000,%10001000,%10001000,%11101110
  );
  CHAR_D : TForBitChar = (
  %11001100,%10101010,%10101010,%10101010,%11001100
  );
  CHAR_E : TForBitChar = (
  %11101110,%10001000,%11101110,%10001000,%11101110
  );
  CHAR_F : TForBitChar = (
  %11101110,%10001000,%11101110,%10001000,%10001000
  );
  CHAR_G : TForBitChar = (
  %11101110,%10001000,%10101010,%10101010,%11101110
  );
  CHAR_H : TForBitChar = (
  %10101010,%10101010,%11101110,%10101010,%10101010
  );
  CHAR_SPACE : TForBitChar = (
  0,0,0,0,0
  );
  FOR_BIT_CHARS : array[0..7] of word = (
  CHAR_A,CHAR_B,CHAR_C,CHAR_D,CHAR_E,CHAR_F,CHAR_G,CHAR_H
  );

  var
  ba, tba : word;
  col, row, i0b, even : byte;
  pressedKey : byte;
  charToDraw : word;

  begin
  // There are 192 rows of 320 dots in the full screen mode.
  InitGraph(8);
  ba := dpeek(88);
  tba := ba - 1;
  SetColor(1);

  col := 1;
  row := 1;

  WriteLn('Start typing a,b,c,d,e,f,g ...');

  repeat
  pressedKey := Ord(ReadKey) - 97;
  charToDraw := FOR_BIT_CHARS[pressedKey];
  if ((pressedKey >= 0) and (pressedKey < 8)) then begin
  if (Odd(col)) then begin
  Inc(tba);
  even := $f0;
  end else even := $0f;
  for i0b := 0 to 4 do begin
  poke(tba, peek(tba) or (peek(charToDraw) and even));
  Inc(tba, 40); Inc(charToDraw);
  end;
  Dec(tba, 200); Inc(col);
  if (col = 81) then begin
  Inc(tba, 200); Inc(row);
  col := 1;
  end;
  end;
  until false;
  end.
  • 24: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Nov 2019 zmieniony
   
  Compiler Explorer is an interactive compiler. The left-hand pane shows editable C, C++, Rust, Go, D, Haskell, Swift, Pascal (and some more!) code. The right, the assembly output of having compiled the code with a given compiler and settings. Multiple compilers are supported, and the UI layout is configurable (thanks to GoldenLayout). There is also an ispc compiler ? for a C variant with extensions for SPMD.

  ->link<-

  Jak się wybierze C to można wybrać jako target 6502 :) może tak się kiedyś nauczę maszynowego? ;)

  -------------------------------------------------------------

  A to jakie cudo LemonSpawn ->link<-

  Ale ja zostaję przy MP :)
  • 25: CommentAuthorMADRAFi
  • CommentTime17 Nov 2019
   
  Przepraszam, ale ja nie widze tu 80 kolumn. Dla mnie ten kod wypisuje max 40 znakow w 1 linii :)
  • 26: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime17 Nov 2019 zmieniony
   
  @MADRAFi a na czy polega sedno Twojego dowcipu? Rozumiem, że chodzi Ci o interpretację tego co widzisz a nie o fakt ;) Ja widzę 80 znaków w linii wypisanych na 40x5 bajtach.
  • 27: CommentAuthortebe
  • CommentTime17 Nov 2019
   
  ->link<-
  - nowy unit EFAST dla przyspieszenia wyprowadzania znaków na urządzenie E:
  - SYSTEM: function Copy(var S: String; Index: Byte; Count: Byte): String;
  - SYSTEM: Palette, HPalette
  - dodana obsługa tablic jednowymiarowych typu ^RECORD (wskaznik do rekordu)
  - optymalizacja bloków warunkowych, generowany jest możliwie najkrótszy, najszybszy kod wynikowy
  - dodany typ PChar, ->link<-
  - dodana możliwość zwracania wartości funkcji przez typ wyliczeniowy
  - dodany nowy przełącznik -define:symbol
  - dodany nowy przełącznik -ipath:includepath
  • 28: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime17 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe świetna informacja! Już pobieram i testuję! :)

  Fajnie, że jest Copy, czekałem na to, w FPC używałem ;)

  EDIT:

  w nowej wersji przestało mi działać:
  p[0]:= peek(chessman) xor invert; Inc(chessman);

  Teraz domaga się tablicy ;)
  • 29: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime17 Nov 2019 zmieniony
   
  Tym razem na pewno pobrałem 'master'... Już wcześniej branch-10 to rzucał przy tablicach ->link<-

  ➜ playground mp 80col.pas 
  Mad Pascal Compiler version 1.6.2 [2019/11/17] for 6502
  Compiling 80col.pas
  An unhandled exception occurred at $000000000045A21C:
  EAccessViolation: Access violation
  $000000000045A21C
  $00000000004AA991
  • 30: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  pod Windowsem nie wywala, jeden błąd znalazłem i poprawiłem pod linuxem (lubuntu), pewnie to jest tego typu sytuacja

  obecnie nie mam dostępu do lubuntu, jeśli masz czas to możesz sprawdzić przy pomocy GDB

  najpierw kompilacja z parametrem -g
  fpc -Mdelphi -g mp.pas


  odpalasz debugger
  gdb mp.exe


  uruchamiasz program który się sypie w konsoli GDB
  run path\80col.pas

  i jak dobrze pójdzie to wyświetli informację o linii która powoduje błąd
  • 31: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe ok, sprawdzę, a dockera nie używasz? Albo wirtualnej maszyny? Przecież starczy Ci sama wersja z terminalem + vim do testowania kompilacji na linuchu.
  • 32: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  (gdb) run 80col.pas
  Starting program: /home/zbyti/Temp/mp/mp 80col.pas
  Mad Pascal Compiler version 1.6.2 [2019/11/18] for 6502
  Compiling 80col.pas

  Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
  0x00000000004640a4 in PEEPHOLEOPTIMIZATION (parentfp=0x7ffffffd5be0) at mp.pas:13484
  13484 if (pos('ldy ', listing[i-1]) = 0) and (tay(i-1) = false) and // sta :STACKORIGIN+9 ; 0

  • 33: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  okazuje się że Windows 10 pozwala zainstalować terminal Linuxa :) mam ten sam komunikat z debugera :)
  • 34: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  A no przecież, faktycznie, jest Windows Subsystem for Linux. Zapomniałem o tym, od lat nie używam Windowsa ;)
  • 35: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  już leży poprawiona wersja
  ->link<-
  ->link<-
  • 36: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe szybko :) 80col.pas już nie rzuca błędem, ale mój kod renderujący szachownicę kompletnie przestał cykać ;(

  No ale rozumiem, że wcześniej używałem czegoś co teraz jest niedozwolone, szkoda, że nie ma o tym wzmianki. Muszę sobie zapisywać jaką wersją który kod się kompilował ;)

  EDIT: @tebe to jak teraz poruszać po się tablicy przekazując sobie wskaźnik do niej za pomocą Inc, tak jak w poprzedniej wersji? Dla mnie drawback ;)
  • 37: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  procedure drawRectangle;
  var i0b : byte;
  p1, p2 : ^byte;
  begin
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 25);
  for i0b := 0 to 153 do begin
  p1[0]:= %00000001; Inc(p1, 40);
  p2[0]:= %10000000; Inc(p2, 40);
  end;
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 6120); // 19*8*40 + 40
  for i0b := 1 to 24 do begin
  p1[i0b] := $ff;
  p2[i0b] := $ff;
  end;
  end;

  teraz kompilator domaga się by był tablicą...

  chessboard.pas (47,13) Error: Array type required, 47 linia to p1[0]:= %00000001; Inc(p1, 40);

  Czyli nie podoba mu się przypisanie p1[0]:= %00000001;, które to jeszcze chwilę temu działało i było Twoją propozycją usprawnieni do mojego kodu, w sensie posłużenie się pointerem wskazującym na ekran.

  Nie rozumiem co miałbym zmieniać. Poczekam na odpowiedź :)
  • 38: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  wystarczy zmienić na PChar, które jest tablicą
  procedure drawRectangle;
  var i0b : byte;
  p1, p2 : PChar;
  begin
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 25);
  for i0b := 0 to 153 do begin
  p1[0]:= chr(%00000001); Inc(p1, 40);
  p2[0]:= chr(%10000000); Inc(p2, 40);
  end;
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 6120); // 19*8*40 + 40
  for i0b := 1 to 24 do begin
  p1[i0b] := #$ff;
  p2[i0b] := #$ff;
  end;
  end;
  • 39: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  @tebe no dobrze, rozumiem zalety wprowadzenia PChar, ale czy to jest powód by wcześniejszy kod przestał działać?

  Wygląda na to, że

  p1, p2 : ^byte;

  Robi teraz coś innego niż poprzednio i warto o tym wspomnieć w changelogu ;)
  • 40: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  znalazłeś błąd kompilatora, poprawiłem :)

  staram się być zgodny z FPC, nie tworzę nowego odłamu Pascala, jak Rascal

  preferujesz ^byte, ok
  procedure drawRectangle;
  var i0b : byte;
  p1, p2 : ^byte;
  begin
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 25);
  for i0b := 0 to 153 do begin
  p1^:= %00000001; Inc(p1, 40);
  p2^:= %10000000; Inc(p2, 40);
  end;
  p1 := pointer(bmpAdr);
  p2 := pointer(bmpAdr + 6120); // 19*8*40 + 40
  for i0b := 1 to 24 do begin
  inc(p1);
  inc(p2);
  p1^ := $ff;
  p2^ := $ff;
  end;
  end;

  dwa bajty różnicy na korzyść PChar
  • 41: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe no to fajnie :)

  Niekoniecznie preferuję ale w tym przypadku będzie o parę operację mniej bo nie muszę wywoływać Chr() podczas rysowania szachownicy ani drawRectangle.

  Dzięki za poprawki, teraz lepiej rozumiem jak to powinno działać :)

  EDIT:
  No i by była jasność ja nie marudzę :) Jestem bardzo wdzięczny za to narzędzie i że podpowiadasz jak z niego korzystać :) THX :)
  • 42: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  Chr() to tylko dla kompilatora aby typy mu się zgadzały, nie wykonuje to żadnej dodatkowej operacji w kodzie wynikowym

  w załączniku starszy przykład gdzie wykorzystywane są wskaźniki, m.in. ^byte
  • 43: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @tebe skoro tak, to faktycznie użyję PChar - jr. dziękuję za wskazówki.

  Rozumiem, że błędnie korzystałem ze wskaźnika chociaż kompilator dopuszczał taką składnię ;)

  EDIT:
  Wiesz... Taki Nowak jak ja nie zawsze załapie dlaczego nagle kod przestaje się kompilować z wersji na wersję ;)
  • 44: CommentAuthortebe
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  Rozumiem, że błędnie korzystałem ze wskaźnika chociaż kompilator dopuszczał taką składnię ;)

  dokładnie :)
  • 45: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @bocianu & @tebe

  z pliku dla Geany filetypes.pascal usunął bym:

  [build-menu]
  FT_00_LB=_Skompiluj
  FT_00_CM=E:\\atari\\MadPascal\\build.bat %e
  FT_00_WD=
  EX_00_LB=_Wykonaj
  EX_00_CM=E:\\atari\\MadPascal\\buildrun.bat %e
  EX_00_WD=

  Właśnie postanowiłem skorzystać i sobie nadpisałem moje menu ;)

  Nawet jak ktoś sobie nie nadpisze to i tak będzie musiał ustawić tam gdzie ma, więc nawet jak nie zaszkodzi to nie pomoże.

  Albo info o tym w poradniku, żeby najpierw wrzucić ten config a później ustawić ;) detal.
  • 46: CommentAuthorastrofor
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  mam pytanko, poniewaz nowy ruski macos caterina kategorycznie odmawia zainstalowanie fpc. Postanowilem zrobic wszystko w dockerze. Znalazlem :
  ->link<-
  wyglada ze dziala, natomiast mam czesc odpowiedzialna za kompilacje pascala, pozostaje part mad-pascala, szperalem na forum ale niczego nie znalazlem (z wyjatkiem posta aby zwrucic sie prywatnie po pomoc na fejsa)
  Dockerfile wyglada tak:
  ->link<-
  co powinienem dopisac ?
  • 47: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @astrofor najprościej to zamiast instalować po komponencie to pociągnij dockerem ->link<-

  Poinstaluj jak na normalnym Ubuntu, folder ze źródłami wystaw by pracować na zewnątrz kontenera i cyk.

  docker run --name test -i -t -v /home/zbyti/Docker/Test:/home ubuntu
  • 48: CommentAuthorastrofor
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  to tak, ale nie chodzi mi o szczegoly ustawien dockera, tylko o ustawienie kompilatora mad pascala .
  Na dockerze moge teraz kompilowac i uruchamiac pascale np :
  echo "begin writeln('Hello World'); end." > test.pas
  docker run --rm -it -v $(pwd):/source cmplopes/alpine-freepascal fpc test.pas
  docker run --rm -it -v $(pwd):/source cmplopes/alpine-freepascal ./test


  ale ja potrzebuje aby skompilowac do xex :
  mp $1.pas -o
  mads $1.a65 -x -i:/home/bocianu/madPascal/base -o:$1.xex

  (wedlug instrukcji ->link<- Nie wiem jak zbudowac mp i mads.
  Wiem ze powinienem zrobic cos jak : fpc -Mdelphi -v -O3 plik.pas
  ale na tym instrukcja kompilacji sie konczy .
  • 49: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime18 Nov 2019 zmieniony
   
  @astrofor chyba nie zrozumiałeś mojej rady.

  Uruchamiasz w dokerze instancję gdzie wszystko działa ci tak jak na normalnym systemie i nie ma takich problemów jak w sposobie który próbujesz.

  Przecież ten kontener w ogóle nie zobaczy ani skompilowanego mads ani mp. Musiał byś zbudować swój z mp i mads.

  Zrób jak Ci radzę i nie kombinuj ;)

  No chyba, że masz większe doświadczenie ode mnie (mam skromne ale chyba jednak większe) to powodzenia! ;)
  • 50: CommentAuthorastrofor
  • CommentTime18 Nov 2019
   
  Ok to postawie sprawe inaczej. Nie mam dockera. Mam ubuntu z zainstalowanym fpc , jak zbudowac mads i mp na ubuntu ?